ประวัติส่วนตัว

Join me Birds

 

assignment1

assignment2

assignment3

assignment4

assignment5

EXAMPLE

ex2
ex3
ex4
forms

Assignment

      ประวัติส่วนตัว

EXAMPLE TEST


จ.ส.อ. ศิริชัย ฉิมแป้น

ชื่อเล่น ศิริชัย

เกิด 7 กรกฎาคม 2521

ที่อยู่ 169 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160

สัญชาติ ไทย

ศาสนา พุทธ